اشعار اهل بیت عصمت و طهارت(ع)

 

روشن جهان زنور جمال محمد است / خرم زچشمه های کمال محمد است
ما دست کی زنیم به دامان دیگران / تا دامن محمد و آل محمد است
----------------------------------------
می جویی اگر دلا نجات از هلکات / می خواهی اگر زحق نزول برکات
بگذار قدم به راه مهدی شب و روز / بفرست تو بر آل محمد صلوات
----------------------------------------
هرگز نبرد بهره ای از حج و زکات / رنج است نصیبش همه از صوم صلاه
هر کس که نماز خواند و نفرستد / در حال تشهد به محمد صلوات
----------------------------------------
با لطف نبي دولت سرمد دارم / با عشق علي عيش مويد دارم
هر نعمتي امروز كه حق داده مرا / از مرحمت آل محمد دارم
---------------------------------------
اللهُمَّ العَن اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلکَ .
اللهُمَّ العَنِ العِصابَةَ الّتی جاهَدَتِ الحُسَینَ وَ شایِعَت وَ بایِعَت وَ تابِعَت عَلی قَتلِهِ اللهُمَّ العَنهُم جَمیعاً.